Co jsou Skryjská jezírka

Skryjská jezírkaSkryjská jezírka jsou 2 malá jezírka v okrese Rokycany v Plzeňském kraji. Obě jezírka spojuje Zbirožský potok, který je přítokem řeky Berounky. Najdete tu i menší Skryjský vodopád, pod kterým leží horní jezírko. Horní jezírko je obklopeno skalami, zatímco dolní leží mezi stromy. Přírodní rezervace Jezírka (neboli Skryjská jezírka) je o rozloze necelých 60 ha součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Vznik

Horniny sopečného původu - dacity - tvoří okolní skalní stěny zejména horního jezírka, které je jimi obklopeno. Díky vertikálním puklinám došlo k proříznutí soutěsky. Nejužší místa soutěsky následne zahradily nanesené balvany a za toutou hrází pak vznikla jezírka po vydatných deštích v roce 1872. Jezírka a okolí obce Skryje proslavil známý francouzský inženýr a badatel Joachim Barrande, který zde objevil význámná paleontologická naleziště zkamenělin.

Fauna a flóra v okolí jezírka

Fauna a flóra v okolí SkryjíZbirožský potok a jeho okolí jsou bohatě obydleny živočichy. Z ptáků se zde vyskytuje konipas horský (Motacilla cinerea). V potočních tůních sbírá pod vodou hmyz skorec vodní (Cinclus cinclus), vzácně zde loví drobné rybky ledňáček říční (Alcedo atthis). Bohatý podrost křovin je vhodný pro hnízdění mnoha druhů drobných pěvců, jako jsou pěnice, drozdi a budníčci. Potok je také příležitostným lovištěm čápa černého (Ciconia nigra). Velké množství hmyzu je potravní příležitostí pro pstruhy obecné, jelce proudníky nebo vzácné vranky obecné (Cottus gobio) a raky říční (Astacus astacus). K nejčastějším druhům bezobratlých pod vodní hladinou patří blešivec obecný, pod kameny se vyvíjí nymfy jepic, pošvatek, vážek, motýlic a chrostíků. Na kamenných drolinách žijí vzácní plži Pupilla triplicata a Vertigo alpestris.

Fauna a flóra v okolí SkryjíFlóra je v okolí přírodní rezervace Jezírka velmi pestrá. Roste zde kolem 250 druhů cévnatých rostlin. Lesní společenstvo tvoří habrové javořiny s jedlí bělokorou (Albies alba), domácí druhy javorů (Acer sp.), jilmy (Ulmus sp.) a silně ohrožený tis červený (Taxus baccata). Velmi pestrá je zde druhová skladba keřů s výskytem lísky obecné (Corylus avellana), rybízem alpínským (Ribes alpinum), bezem černým (Sambucus nigra), svídou krvavou (Swida sanguinea) či řešetlákem počistivým (Rhamnus catharticus). Skalní porost tvoří jalovec obecný (Juniperus communis) a keřovitý jeřáb muk (Sorbus aria). Na dně údolí ve vlhčích stinných oblastech najdeme vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), krabilici chlupatou (Chaerophyllum hirsutum) a řeřišník Hallerův (Cardaminopsis halleri). Časně z jara vykvétá na skalách také tařice skalní (Aurinia saxatilis). Západní okraj rezervace tvoří až 130 let staré jedle bělokoré.

Virtuální prohlídka

Pro on-line zobrazení Skryjských jezírek a jejich okolí klikněte na obrázek níže.

Virtuální prohlídka Skryjských jezírek